Vitajte a vyberte si z ponuky NOVINIEK

Tu budeme pravidelne pridávať rôzne zaujímavosti a novinky z oblasti deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie, a rôznych udalostiach, ktoré sa dejú okolo nás :-)

14.odborný seminár Tatry 2017

Od 14. - 16. novembra sme sa zúčastnili konferencie DDD v Tatrách, kde sme spolu s Pure - Prírodná čistička vzduchu predstavili nové elektrostatické postrekovacie pištole Victory. Zároveň sme predstavili nový počítačový systém Consilio špeciálne vyvinutý pre firmy zaoberajúce sa DDD. Samozrejme, nechýbali ani prechádzky úžasnou tatranskou prírodou.

Inovatívne metódy v boji proti ploštici posteľnej - elektrostatická pištoľ

S hrdosťou vám predstavujeme najnovší technický prírastok do našej zbierky zariadení na boj s plošticou posteľnou.

Jedná sa o eloktrostatickú pištol VICTORY ktorá zabezpečí rovnomernú aplikáciu účinnej látky na stenách a predmetoch (postele, štrbiny v posteli, stolíky, obrazy, atď). 

Princíp fungovania je jednoduchý! Čiastočky vody s účinnou látkou sa pri opúšťaní trysky nabijú kladným nábojom a preto sa samy nalepia na aplikovaný materiál. Takto dosiahneme rovnomernú aplikáciu aj na miestach ktoré sú "za rohom".

Pištol sa dá využiť na dezinsekciu ale aj dezinfekciu.

V prvom videu je možnosť si pozrieť ako táto pištol strieka aj "za roh".

V druhom videu je aplikácia dezinfekčného roztoku vo vlaku. 

Prírodná čistička vzduchu PURE

V najbližších dňoch spúšťame nový projekt zameraný na čistotu Vášho domova. Jedná sa o novinku na slovenskom trhu v oblasti dlhodobého pôsobenia prírodnej čističky vzduchu vo vašom domove, aute alebo na pracovisku.

Je to absolútne bezpečný spôsob aplikovania prírodných účinných látok do prostredia, kde trávite podstatnú časť dňa.

RÝCHLA CESTA K ZDRAVÉMU A ČISTÉMU INTERIÉRU PO DOBU AŽ 2 ROKOV

1. KROK Poskytneme Vám prvotnú konzultáciu alebo stretnutie zadarmo

2. KROK Prídeme k Vám na obhliadku priestoru a zmeriame rozmery

3. KROK Výpočítame a pripravíme cenovú ponuku

4. KROK Po schválení ceny si dohodneme dátum a čas pre Vami zvolenú aplikáciu 

5. KROK Samotná aplikácia

6. KROK Spokojnosť klienta  

O našom psíkovi Rumovi sa píše už aj v knižke

Chceme sa veľmi pekne poďakovať slovenskému prozaikovi, zverolekárovi a cestovateľovi MVDr.  Pavlovi Fabianovi, že doplnil publikáciu Sama Stalla Ako psy menili svet o troch šikovných slovenských psíkov, medzi ktorými je aj náš Rum. Kniha prináša 100 príbehov o najznámejších psíkoch, ktoré zmenili svet. Sme veľmi hrdí na to, že Rum ako prvý psík v Európe svojou výnimočnou schopnosťou vyhľadávať ploštice posteľné, je súčasťou tejto krásnej publikácie.  Ďakujeme zároveň Vydavateľstvu Perfekt, ktoré knižku pred nedávnom vydala. Veríme, že si ju prečítajú nielen milovníci psíkov. My už sme do nej zahryzli :-)

http://www.pavolfabian.sk

Významná štúdia o ploštici posteľnej v USA

Významná studie o výskytu štěnic v sociálních bytech v USA

A significant study on the prevalence of bugs in social housing in the US

RNDr. Václav Rupeš, CSc. a MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.

Ústav preventivního lékařství, Lékařské fakulty, UP v Olomouci

 

Abstrakt: Ve specifických podmínkách sociálních bytů a ubytoven se štěnice vyskytují  poměrně často ve všech rozvinutých zemích. Objektivní zjišťování jejich výskytu a rozšíření vyžaduje neméně specifický přístup a metodiku. Jeden takový případ byl v loňském roce popsán v zajímavém článku renomovaných amerických autorů. O jejich závěrech a doporučeních informujeme v tomto příspěvku, protože se domníváme, že je lze využít i v naší praxi.

Abstract: In specific conditions of social housing and dormitories are bedbugs fairly common in all developed countries. An objective detection of their occurrence requires an equally specific approach and methodology. One such case was described last year in an interesting paper of well-known American experts. On their findings and recommendations we inform in this contribution, because we believe that it can be applicable in our practice, too.

 

V dubnu minulého roku byla v prestižním americkém časopise Journal of Medical Entomology publikována velmi významná a obsažná epidemiologická studie o výskytu štěnic v bytových domech pro nízkopříjmové obyvatele. Závěry a zkušenosti z této studie jsou ve značné míře platné i pro naše podmínky a mohou je z větší části využít i profesionální pracovníci provádějící zásahy proti štěnicím, provozovatelé sociálních bytů a ubytovacích zařízení, pracovníci hygienické služby, případně dozorových orgánů. Podívejme se proto na zjištěné výsledky podrobněji. Pracovníci Oddělení entomologie, Rutgers University, ve státě New York sledovali od ledna do dubna 2014 výskyt štěnic ve 43 činžovních domech, celkem

s 2 372, kterými byly garsoniéry a byty o velikosti 1+1 až 1+4, ve čtyřech měst státu New Jersey v USA. Vlastníkem všech těchto domů jsou městské orgány zodpovědné za sociální bytovou politiku a jsou v nich ubytovány nízkopříjmové skupiny obyvatel. Šlo o byty levné,  srovnatelné se sociálními byty a ubytovnami u nás. Výskyt štěnic mohl být sledován v 87 % bytů v uvedených domech. Zbývající byty byly neobydlené a nepřístupné.  Hubení štěnic ve všech obydlených bytech prováděly na základě smlouvy s majiteli domů  jednou měsíčně ve formě služby komerční profesionální firmy DDD.

Ke zjišťování štěnic byly použity tři metody: vizuální kontrola, dotaz na obyvatele bytů a lapače štěnic.

Při vizuální kontrole byly štěnice hledány v rozích postelí, v konstrukci postelí a matrací a ve švech na povrchu matrací, gaučů, pohovek, kanapí a čalouněných křesel.  Před vizuální kontrolou bylo všem obyvatelům položeno 7 stejných otázek podle jednotného dotazníku, což umožnilo jeho jednotné vyhodnocení. (Použité otázky:  1. Jak dlouho zde bydlíte? 2. Máte zkušenosti se štěnicemi z dřívějška? 3. Máte v současnosti štěnice v bytě? 4. Pokud je v bytě máte, jak moc se jich obáváte?  5. Máte nějaké příznaky pobodání?  6. Děláte sami nějaká opatření proti štěnicím-používáte insekticidní přípravky - jaké, vyhazujete zamořený nábytek nebo jiná zařízení nebo předměty, jak často, perete povlečení postelí? 7. Jste spokojení s účinností zásahů, které provádějí firmy objednané majitelem domů? Další údaje v dotazníku: věk, pohlaví, národnost.)  Do bytů, kde byly vizuálně nalezeny živé štěnice, nebo stopy jejich přítomnosti (exuvie, trus, vajíčka, mrtvé štěnice, nebo krvavé šmouhy po rozmačkaných nasátých štěnicích), nebo kde obyvatelé při dotazu jejich přítomnost potvrdili, byly na dobu 14-17 dní položeny pod nohy postelí, gaučů a pohovek komerční lapače štěnic (Climbup Insect Interceptors, výroba Susan McKnight Inc. USA) což jsou vlastně pasivní pasti (Obr  1 a 2), jejichž žlábky byly pokryty tenkou vrstvou talku, který zabránil úniku odchycených štěnic. (Tyto pasti lze i u nás objednat přes internet.)

Podle údajů obyvatel domů byl první výskyt štěnic ve sledovaných domech zaznamenán v roce 2001 a od roku 2011 se začal počet zamořených bytů prudce zvyšovat. V době prováděné studie, tj. od ledna do dubna roce 2014, byl výskyt štěnic prokázán v 291 bytě, což představuje 12,3 %, ale obyvatelé 25,7 % bytů štěnice ve svém bytě v předcházejících 12 měsících zaznamenali.  Zamořenost bytů v jednotlivých sledovaných domech se pohybovala mezi 5,7 – 24,5 %.  Jen v 10 % bytů, do nichž byly položeny lapače, nebyly odchyceny žádné štěnice i když vizuálně byl jejich výskyt zjištěn. V 54 % bytů, v nichž byly položeny lapače,  bylo odchyceno 1 -10 štěnic, ve 27 % bytů bylo odchyceno 11- 300 štěnic. Nejvyšší počet štěnic odchycených v jednom bytě byl 780 jedinců. Z toho vyplývá, že použité lapače jsou vhodné i pro podmínky s nízkou početností štěnic. Více štěnic bylo odchyceno do lapačů umístěných pod nohama postelí, než pod nohama gaučů a pohovek (v originálním textu sofa). Nicméně pokud jsou v bytě oba typy nábytku, pod nohy obou typů nábytku je nutné lapače umístit, aby byl výskyt štěnic zachycen. Štěnice byly prokázány v 65 % bytů, jejichž nájemníci se přistěhovali během posledních 5 let a jen ve 37 % bytů jejichž nájemníci v nich bydleli déle. Celkem 72 % dotázaných obyvatel se nepokusilo odhadnout zdroj zamoření   svých bytů štěnicemi. Z těch nájemníků, kteří zdroj štěnic odhadovali, za něj v 57 % považovalo sousední byty a v 28 % návštěvy jiných osob ve svých bytech. Bez nádechu rasismu autoři zaznamenali, že 63 % zamořených bytů bylo obýváno americkými černochy, 20 % bílými Američany, 16 % Hispánci. Zbytek obývali lidé původem z Asie a noví přistěhovalci z Afriky. Přitom jen 4 % postižených amerických černochů a bělochů a 14 % Hispánců nepovažovalo štěnice za problém.

Celkově 68 % obyvatel udávalo nějaké příznaky pobodání štěnicemi, 32 % obyvatel žádné příznaky nezaznamenalo. Z prvé skupiny 90 % udávalo bolest (v originálním textu pain),

20 % svědění, 20 % podlitiny, 8 % nespavost. Ženy všech věkových kategorií byly přítomností štěnic znepokojeny mnohem víc než muži a nějaké příznaky pobodání štěnicemi udávalo 72 % žen a jen 63 % mužů.  Věk a pohlaví obyvatel neměly na charakter příznaků pobodání žádný vliv. Celkem 57 % obyvatel postižených bytů přiznalo, že vědělo o výskytu štěnic více než 6 měsíců, 36 % déle než rok. Přesto většina obyvatel, 78 % štěnicemi postižených a 93 % nepostižených, byla s prováděnými profesionálními zásahy proti štěnicím spokojena. Z celkem 44 % bytů zamořených štěnicemi vyhodili jejich obyvatelé alespoň jednou nějaké osobní věci  nebo zařízení jako součást opatření proti štěnicím,  postele z 27 %,  gauče a křesla z 23 % bytů. Celkem 70 % postižených obyvatel pralo povlečení postelí nejméně jednou týdně, 30 % pralo v obvyklých termínech.

Celkem v 59 % bytů postižených štěnicemi sami obyvatelé proti nim používali nějaké malospotřebitelské insekticidní přípravky ve formě sprejových bombiček nebo popraše.

V 72 % to byly přípravky s pyrethroidy, ve 22% jiné domácí prostředky (detergenty, alkohol, odpařovače proti molům, žehličky), ve 12% přírodní oleje, v 7% anorganické materiály a  v 1% insekticidní přípravky s jinými účinnými látkami než jsou s pyrethroidy.

Vyplnění dotazníku, vizuální kontrola, položení lapačů, cesta k dalšímu bytu a čekání na otevření dveří po zazvonění trvalo v průměru 7 minut na jeden byt. V bytech, v nichž byly odchyceny štěnice, trvala kontrola lapačů a sběr štěnic pro pozdější stanovení jejich počtu,  v průměru 13 minut na jeden byt.  Celkem byla kontrola výskytu štěnic provedena v 1 794 bytech, a průměrné trvání kontroly v jednom bytě bylo 10 minut. Za předpokladu hodinové mzdy 50 USD, pak průměrné finanční náklady na kontrolu jednoho bytu byly 12 USD, (8,5 USD mzda pracovníků + 3,5 USD cena materiálu-lapačů).

V diskusi nad dosaženými výsledky a srovnáním s nejnovějšími výsledky jiných autorů publikovaných v uplynulých 2-3 letech, docházejí autoři studie k následujícím závěrům.  Provedená studie potvrdila, že výskyt štěnic v bytech nízkopříjmových obyvatel je vysoký a trvalý, závislý do značné míry na národnostním složení obyvatel a na tom, jak rychle se nájemníci v bytech střídají.  Tolerance těchto obyvatel ke štěnicím je poměrně vysoká, což podporuje i skutečnost, že značná část nemá žádné příznaky pobodání. O výskytu štěnic nejsou v dostatečné míře a včas informováni obyvatelé zamořených bytů, ani majitelé (provozovatelé) postižených domů. V ideálním případě by bylo vhodné provádět důsledný monitoring výskytu štěnic v rizikových domech a bytech, provádět kontrolu účinnosti  profesionálních komerčních zásahů  proti štěnicím a informovat nájemníky o nebezpečí výskytu štěnic, o biologii štěnic a o možnostech jejich potlačování účinnými chemickými

i nechemickými prostředky. 

Opakovaně bylo prokázáno a v literatuře zaznamenáno, že se štěnice v domech s mnoha byty pro nízkopříjmové obyvatele velmi rychle šíří. Zamořenost a rychlost jejich šíření v jednotlivých domech však může být rozdílná, v závislosti na rychlosti výměny nájemníků, jejich sociálních aktivitách, údržbě bytů a spolupráci majitelů těchto domů s profesionálními firmami provádějícími hubení štěnic a na kvalitě práce těchto firem.

Vizuální monitoring ve všech bytech postižených domů je časově náročný, vyžadující spoluúčast dvou pracovníků. Nalezení živých štěnic je poměrně obtížné, snadnější je nalezení příznaků jejich přítomnosti (exuvií, trusu apod.). V některých případech však může i pečlivě prováděný vizuální monitoring selhat.  Pokládání lapačů do všech bytů, jejich sběr a vyhodnocení odchytů je pracnější (postele je nutné při instalaci i sběru nadzvedávat) a finančně nákladnější, ale poskytuje přesnější údaje o výskytu štěnic a jejich rozšíření a je spolehlivým a objektivním podkladem pro provedení a rozsah profesionálních postřiků proti štěnicím. V ideálním případě by mohlo být umisťování lapačů prováděno v přímé spolupráci s informovanými obyvateli jednotlivých bytů. Lapače můžou být efektivně využívány také jako důkaz účinnosti postřiků proti štěnicím.

V provedené studii trval monitoring výskytu štěnic v jednom bytě v průměru 10 minut s průměrnými finančními náklady 12 USD. To bylo levnější, než kdyby byli použiti cvičení psi, jejichž finanční náklady se pohybují kolem 120 USD za hodinu práce. Přitom lze předpokládat, že práce psovoda a psa v jednom bytě bude trvat mnohem déle než 10 minut.

Více než polovina obyvatel zamořených bytů používala proti štěnicím další chemické prostředky a přípravky i když proti nim byly pravidelně prováděny profesionální, ne dostatečně účinné, zásahy. Navíc bylo možné předpokládat, že ani svépomocně používané přípravky nejsou plně neúčinné ze své podstaty a zejména v důsledku rezistence štěnic.  Bylo by proto účelnější informovat obyvatele o možnosti použití nechemických, ale účinných způsobů proti štěnicím. 

Studie byla financována z několika zdrojů a několika nezdravotnických výzkumných grantů

 

Citace

Wang C, Singh, N,  Zha C, Cooper R:  Bed Bugs: Prevalence in Low-Income Communities,

                Resident’s Reactions, and Implementation of a Low-Cost Inspection Protocol.  

                J Med Entomol, 2016, 53(3):639–646.

 

Se svolením redakční rady a autorů převzato

z časopisu: Dezinfekce, Dezinsekce, Deratizace, 2017, XXVI, č: 1: 37-39.

 

Záver Marek Holeš:

Takýto postup práce sa dá aplikovať do sociálnych bytov alebo ubytovní, kde je predpoklad dlhodobej infestácie (zamorenia) objektu. Kedže je tu výskyt ploštíc dlhodobý a boli použité rôzne insekticídy, nie je tu možnosť použiť špeciálne vycvičených psíkov. Je tu priestor na monitoring pomocou monitorovacích zariadení. Špeciálne vycvičených psíkov používame v objektoch, ktoré si chcú majitelia udržať čisté, nezamorené priestory (hotely, ubytovacie zariadenia) a bytové domy, ktoré nie sú vystavené dlhodobej infestácii plošticou posteľnou, prípadne tie ktoré majú podpísanú zmluvu o spolupráci s našou spoločnosťou.

Vo všeobecnosti, ale platí, že je nutné vykonať monitoring všetkých bytových jednotiek alebo hotelových izieb, či už so špeciálne vycvičenými psami alebo monitorovacími zariadeniami, aby bolo možné určiť stupeň zamorenia a následne vykonať represívne opatrenia.

 

Začarovaný kruh v bytových domoch

tl_files/foto na web/IMG_4721.JPG

 

Príbeh o tom, ako si zvyšujú ploštice odolnosť:

dovolím si tvrdiť, že výskyt ploštíc na Slovensku každoročne stúpa približne o 15 % (vyplýva to z internej štatistiky firmy FULLPROFI s.r.o.).

Za tie roky, čo sa venujem tejto problematike, som si všimol, že najčastejšie sa k nám dostanú ploštice od susedov, platí to samozrejme pre bytové domy.
Potom nasledujú dovolenky, cestovanie, návšteva v zamorenom priestore, nemocnice, kiná, divadlá, atď…

Prečo práve od susedov?
Predstavte si, že máte doma ploštice Vy! 
Zistite to približne po mesiaci až dvoch, keď narastá počet štípancov a Vy nevieťe nájsť žiadneho komára, ktorý by to spôsoboval.
Za ten čas sa ploštice rozmnožia na slušnú bojovú jednotku, ktorá s Vami hrá hru na schovávačku.
Čo by ste ako prvé urobili?
Väčšina ľudí ako prvé siahne po prípravkoch, ktoré sú voľne dostupné v drogériách.
Začína boj, ktorý veľmi ťažko môžete vyhrať, pretože nedisponujete znalosťami o biológii, ekológii a samozrejme nemáte potrebné kvalitné vybavenie ako profesionál.
Po desiatkách nakúpených a vyprázdnených prípravkoch a stále pribudajúcich štípancoch nakoniec zavoláte profesionála, ktorý Vám pomôže.

Ale na ako dlho?!
Pri tých neodborných zásahoch sa môže kľudne stať, že niektoré ploštice vďaka účinným látkam, ktoré ich dráždia a sú v bežne dostupných prípravkoch si povedia, že to skúsia niekde inde.
Napríklad u suseda… 
Začína nový boj.
Takto sa bytový dom môže dostať do začarovaného kruhu, z ktorého sa veľmi ťažko dostáva von.

Preto doporučujem:
- aby sa pri výskyte ploštíc v bytovom dome vykonali odborné prehliadky všetkých bytových jednotiek,
- aby likvidáciu ploštíc vykonávala profesionálna firma,
- aby ste sa nebáli ozvať, keď máte doma ploštice, nie je to známka, že nemáte doma upratané (ploštice sa živia krvou a nemajú radi špinu ako chuchvalce prachu, atď…).

Posledná vec:
Najčastejšie sme “vyliečili” bytové domy vtedy, keď sa obyvatelia spojili, neobviňovali sa kto za to môže alebo nemôže a spolupracovali s odborníkmi.

Marek Holeš

Pachové skúšky 21.06.2017

Pachové skúšky na vyhladávanie ploštice posteľnej sa konali ako zvyčajne v naich priestoroch haly ŠKP K-9 na Vajnorskej 135 v Bratislave a v blízkom hoteli.

Zúčastnili sa na nich zástupcovia z ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA, POLICAJNÉHO ZBORU SR A CECHU PROFESIONÁLOV DDD.

Skúšobná komisia v zložení:

Predseda MUDr. Stanislav Duba, zástupca regionálneho hygienika Bratislavského kraja,

odborný člen kpt. Michal Ďurica, inštruktor PZ SR špeciálne pachové práce,

odborný člen Mgr. Martin Gavalier, predseda cechu profesionálov DDD.

Skúšky úspešne absolvovali:

Mgr. Ján Löw a pes Casper,

Ing. Andre Löwová a psy Fox a Rum,

Ivana Michalová a sučka Bessy.

Všetkým gratulujem k úspešnému zloženiu náročných skúšok.